גינון ציבורי

שיקולים בבחירת מערכת השקיה

בעידן שבו מאגרי המים הטהורים מצטמצמים ועלויות המים מטפסים, חשיבות בחירת המערכת הנכונה להשקיה, הדשיה ודישון עולה. בהתאמה גם גובר הלחץ על מנהלי המים העירוניים לשקול תווך רחב של סוגיות במעמד קבלת החלטות השקיה, הכוללים סוגיות סביבתיות, גננות, כלכלה, כוח אדם וקהילה.

על בחירת המערכת לכלול בין היתר: תוכנית מדויקת של האתר כולל מערכת ההשקיה, גודל שטח, מאפייני אספקת מים, כמות, קצב זרימה, איכות, אומדן דרישות המים, מגבלות מים – השלכות על האתר, אסטרטגיות להתמודדות עם בצורת, לוח הזמנים להשקיה, יעדי ביצועי מערכת, סוגיות באיכות מים, עלות מים, והשפעה על הסביבה של נוהלי השקיה.

מספר יחידות לשליטה
סוג הקרקע
טופוגרפיה
דפוסי מזג אוויר מקומיים
סוגי הגידולים
לבירור מהו בקר ההשקיה המתאים לך
צור קשר

    טופס זה מוגן על ידי reCAPTCHA וכפוף למדיניות הפרטיות ותנאי השירות של Google