השקיה כמותית ובקרת ספיקה
דישון פרופורציונלי
חיבור ל 4 מדי מים

מאפיינים

 • מתאים לשטחים חקלאיים קטנים – מטעים, פרדסים ובתי צמיחה
 • מפעיל 4/8 ברזי השקיה
 • מופעל באמצעות סוללות או חשמל
 • חיבור למדשנת ודישון פרופורציונלי
 • תכנית לשטיפת מסננים
 • 3 כניסות תנאי
 • יציאת התראה

חיישנים ואביזרים

 • מד מים
 • מד דשן
 • מדשנת
 • מסננים
 • רגשי מגע יבש

דגמים

GALPRO

תיאור בקר להשקיה ודישון חכם
שליטה על שליטה על 4/8 ברזי השקיה, מדשנת, סינון ראשי
מתאים ליישום שטח פתוח, חממות
דגמים AC ,DC