על בסיס ניסיונה העשיר בחוות גידול קנאביס בארץ ובעולם, פיתחה גלקון את מערכת GALILEO MC.
המערכת משלבת בקרת אקלים מתקדמת, עבודה בספיקות נמוכות, בקרת השקיה מגוונת המותאמת לצרכים הייחודיים של גידול הקנאביס.

בקרת השקיה מדויקת

גידול אופטימלי של צמח הקנאביס דורש דיוק רב במנות ההשקיה, מינוני הדשנים והמומסים ועבודה בספיקות, מנות ומינונים משתנים בין תאי הגידול השונים, תוך תגובה מהירה של המערכת והגעה למטרה בזמנים קצרים. מערכת הבקרה GALILEO MC שולטת על כל רכיבי ההשקיה והדישון בבית הגידול ועונה בדיוק רב ובמהירות על צרכים אלו, תוך ניטור רציף של ערכי EC/pH של ההשקיה והנקז.

  • בקרת השקיה – המערכת מפעילה כ- 120 מגופים מופעלים ע"י 100 תוכניות השקיה, כאשר כל תכנית מפעילה עד 4 מגופים או 4 קבוצות מגופים – מקסימום 40 מגופים ביחד. ניתן להשקות דרך 2 קוים שונים (כולל דישון על כל קו)
  • בקרת דישון – עד 50 תכניות דישון לפי דישון יחסי לקבלת EC/pH נדרש
  • בקרת ערפול – בקרת זמן ערפול, זמן הפעלה לפי תנאי טמפ' ולחות, הפעלה על פי תנאים לוגיים, ניטור נקז ושטיפת מסננים

מערכת דישון

גידול הקנאביס דורש פתרונות דישון מדויקים, לתנאי גידול שונים, ובמינונים וספיקות משתנים, תוך זמני תגובה מהירים

  • מערכת דישון מסוג מיקסר בגדלים שונים, לדיוק מירבי של פתרונות הדישון. המערכת מספקת גם את לחץ ההשקיה הנדרש ואת התערובת המוכנה לשטח
  • המערכת מכינה את מינוני הדישון במיכל ערבול בדיוק רב לפני חלוקה לתאי הגידול, תוך התאמה לספיקות ומינונים נדרשים
  • דגן: מאפשר תיקון אוטומטי של תוכניות דישון וכן של כמויות מים, כולל הפעלת שטיפה בערכי נקז קיצוניים

בקרת תאורה

בקר GALILEO MC שולט על מערכת התאורה בבית הגידול, ומספק לצמח משטרי תאורה אופטימליים ומשתנים בהתאם לתנאי הסביבה ושלבי הגידול.

  • תגבור קרינה במשך היום
  • השלמת קרינה מצטברת יומית בסוף יום + משטרי תאורה במשך הלילה
  • תאורה אנאלוגית
  • שליטה על תאורה אנאלוגית

בקרת אקלים מקיפה

ניהול דיפרנציאלי של 4 תאי אקלים בבקר אחד, בנוסף לבקרת השקיה ודישון GALILEO MC מבצע בקרת אקלים מלאה ומדויקת על אזורים שונים בבית הגידול, ומספק מענה מלא לצרכי הסביבה לצמח הקנאביס בשלבי הגידול השונים להשאת היבולים ואיכותם. הבקר מתחבר לכל רכיבי האקלים בבית הגידול ולמגוון רגשים בתוך ומחוץ למבנה לשליטה מדויקת על התנאים הנדרשים ע"י המגדל.
.